HA Group - Cung cấp Thiết bị thẩm mỹ - Máy thẩm mỹ - Setup spa

HALO - Công nghệ Laser duy nhất phát đa xung cùng lúc

Thương hiệu: Sciton
Xuất xứ: Hoa Kỳ

Mô tả

Halo là thiết bị Hybrid Fractional Laser đầu tiên và duy nhất trên thế giới sử dụng công nghệ truyền tải cùng một lúc 2 bước sóng bóc tách và không bóc tách.